Drożków

  • Agencja Allianz Życie Polska S.A.

    Komunikacyjne dla firm Małych i Średnich.Nowe korzystne taryfy komunikacyjne dla firm małych iśrednich, tzw. mała flota od 6 do 20 pojazdów,dotyczy również osób fizycznych, które posiadają od 6 do 20pojazdów.Przy zawieraniu nowej umowy ubezpieczenia, kiedy łączna sumaposiadanych przez klienta (według którego następujetaryfikacja) pojazdów wynosi od 6 do 20, klasa B-M ustalana jest napodstawie ilości pojazdów oraz ilości szkód zgłoszonych wciągu 24 miesięcy poprzedzających datę kalkulacji składki.Niniejsze zasady mają zastosowanie wyłącznie…
    ul. Podwale 10 Drożków
Sprawdź jakie kody pocztowe są w Drożków