Aviva - Ulica Drukarska - Bydgoszcz

  • Pośrednictwo Ubezpieczeniowe Jerzy Siewert-Bydgoszcz

    Osoby, które nie wybiorą OFE, trafią do funduszu, który wybierze imZUS.Rzecznik prasowy Mikołaj Skorupski ZUS informuje, że ZUS wysłałprzed lipcowym losowaniem 192,8 tys. listów do osób, które niewybrały OFE, mimo że miały taki obowiązek. Takie osoby powinnywybrać OFE w ciągu siedmiu dni od powstania obowiązkuubezpieczenia. Jeśli nie podpiszą umowy z wybranym OFE do 10 lipca,ZUS wylosuje im fundusz: AIG, Polsat, Pekao lub Generali – zlosowania są wyłączone trzy największe fundusze:…
    Drukarska 1 Bydgoszcz
Sprawdź jakie kody pocztowe są na ul. Drukarska, Bydgoszcz