Aviva - Opolskie

  • LSU - Likwidacja Szkód Ubezpieczeniowych ***** Kancelaria Odszkodowawcza

    Nasza pomoc w tym zakresie obejmuje dochodzenieodszkodowania za doznane obrażenia ciałai rozstrójzdrowia. W przypadku śmierci bliskiej Ci osobyuzyskamy odpowiednio wysokiezadośćuczynienie.Odszkodowania za szkody powstałew budynkach mieszkalnych,zabudowaniach gospodarczych, uprawach rolnychoraz utraconychdochodach.W ramach pomocy finansowej oferujemyposzkodowanym pokrycieczęści lub całościkosztów związanych z prowadzeniem sprawy.
    Tadeusza Kościuszki 29/3 Opole