Agencja Allianz Życie Polska S.A.

Kontakt email, www
ul. Podwale 10
68-200 Drożków , woj. Lubuskie

Allianz

Ubezpieczenie mieszkania lub domu

Ubezpieczenie na życie

Ubezpieczenia

Specjalizacje:

  • Allianz
  • Ubezpieczenie mieszkania lub domu
  • Ubezpieczenie na życie
  • Ubezpieczenia

O nas

Komunikacyjne dla firm Małych i Średnich.Nowe korzystne taryfy komunikacyjne dla firm małych iśrednich, tzw. mała flota od 6 do 20 pojazdów,dotyczy również osób fizycznych, które posiadają od 6 do 20pojazdów.Przy zawieraniu nowej umowy ubezpieczenia, kiedy łączna sumaposiadanych przez klienta (według którego następujetaryfikacja) pojazdów wynosi od 6 do 20, klasa B-M ustalana jest napodstawie ilości pojazdów oraz ilości szkód zgłoszonych wciągu 24 miesięcy poprzedzających datę kalkulacji składki.Niniejsze zasady mają zastosowanie wyłącznie do umów nowych(dotyczy pojazdów nowo nabytych i nowo wprowadzonych doAllianz) dla osób fizycznych i prawnych posiadających powyżej6 pojazdów (maksymalnie do 20).Na łączną sumę pojazdów składają się również pojazdy używane wleasingu.Prowadzisz firmę, w której używasz od 6 do 20 pojazdów to zdajeszsobie sprawę jak ważne jest posiadanie odpowiedniego ubezpieczenia,przecież sam nie jesteś w stanie kierować swoimi pojazdami a mającich tyle musisz zatrudniać kierowców. Każdy kierowca ma swójwypracowany styl jazdy nie zawsze zgodny z tym co od niego byśoczekiwał. Wiąże się to z ryzykiem spowodowania wypadku a co za tymidzie z ryzykiem utraty zniżek, a za ubezpieczenia płacisz Ty a niekierowca.Właśnie z tego powodu proponuję Ci przystąpienie do tzw. małejfloty, której każdy pojazd traktowany jest indywidualnie tj.wchodzi do floty z klasą B/M taką jaka ci wychodzi za ostanie 24miesiące w dniu przystąpienia,np. firma posiada 10 pojazdów w ciągu ostatnich dwóch lat miała 2zdarzenia w OC i 1 w AC to zgodnie z tabelą przyjmujemy zniżki wwysokości 60 % w OC i 60 % w AC,  jeżeli wystąpiłyby 4 szkodyto klasa BM zmienia się na 50% .Natomiast jeżeli firma posiada 6 pojazdów to analogicznie w OCklasa BM 50% i w AC 60 % a przy 4 szkodach spadamy na 20 % zniżki.Podsumowując jeżeli firma posiada od 6 do 20 pojazdów to dlaniej bardziej opłaca się być w klasyfikacji BM jako małaflota.Komunikacyjne dla firm – to się opłaca.Analogicznie do w/w sytuacji, kontynuacja każdego pojazdutraktowana jest indywidualnie, więc jeżeli pojazd przyjmowany był zklasą BM 60 % to w zależności od szkód w tym pojeździe będziekontynuowana ta klasa BM, którą sobie wypracuje. Natomiastprzyjmowanie nowego pojazdu traktowane jest po historii wszystkichpojazdów w okresie 24 miesięcy, tak więc jeżeli firma posiadała 6pojazdów i miała 4 szkody to nowy pojazd przyjmowany będzie zezniżką adekwatną do wypracowanej przez wszystkie pojazdy zaostatnie 24 miesiące, niezależnie czy to są pojazdy w leasingu czywłasne.polecam również inne ubezpieczenia dla firmUbezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej tagi: komunikacyjne dla firm