Aneta Błażejczyk

Kontakt email, www
ul. Wolska 82 zobacz inne firmy z Wolska
01-141 Wola , woj. Mazowieckie

Ergo Hestia

Uniqa

Compensa

Generali

Gwarancje ubezpieczeniowe

Ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów

Ubezpieczenie samochodu

Ubezpieczenie zdrowia

Aviva

Interrisk

Benefia

Ubezpieczenia

Specjalizacje:

 • Ergo Hestia
 • Uniqa
 • Compensa
 • Generali
 • Gwarancje ubezpieczeniowe
 • Ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów
 • Ubezpieczenie samochodu
 • Ubezpieczenie zdrowia
 • Aviva
 • Interrisk
 • Benefia
 • Ubezpieczenia

O nas

Ubezpieczenia dla firmPrzedsibiorcy najczciej ubezpieczaj swoje mienie od ognia iinnych zdarze losowych, a take od kradziey z wamaniem irabunku. Kupuj take polis odpowiedzialnoci cywilnej,zwizan z prowadzeniem dziaalnoci gospodarczej i posiadaniem mienia.W ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarze losowych,kradziey z wamaniem czy te ubezpieczenia mienia w transporcienajwysze stawki s w brany handlowej tu najwiksze jest ryzyko. Wubezpieczeniu OC najdrosz bran jest natomiast budownictwo. Z koleinisze stawki dotycz produkcji i usug, jednak ich warto zaley rwnieod rodzaju ubezpieczanego mienia. Skadk podwysza rwnie fakt, ifirma korzysta na przykad ze specjalistycznych, trudno dostpnychmaszyn, materiaw lub surowcw.Prowadzc dziaalno gospodarcz w nastpstwie czynu niedozwolonegomoemy wyrzdzi komu szkod. Z mocy prawa (kodeksy cywilnego) jestemyzobowizani do jej naprawienia. Przedmiotem ubezpieczenia jestodpowiedzialno cywilna ubezpieczajcego za szkody osobowe irzeczowe z tytuu prowadzonej dziaalnoci gospodarczej i posiadanegomienia.Moemy rozway przykadowo sytuacj, kiedy prowadzimy firmremontowo-budowlan. Nieodpowiednio zabezpieczylimy teren robt wokbudynku, ktry remontujemy. Na teren wesza grupa dzieci i jedno znich zamao nog i wymaga hospitalizacji. Nieprawidowe umocowaniesiatek zabezpieczajcych i nieostrono naszych pracownikw spowodoway,e na luksusowy samochd zaparkowany na ulicy spado wiadro gruzu.Niefachowo wykonana elewacja budynku staje si przyczyn zawilgoceniamurw po trzech miesicach od zakoczenia robt. Wiadomo, e dziaania tenie byy celowe. Do szkd jednak doszo, poszkodowane zostaa osobytrzecie i odpowiedzialno ponosi nasza firma. Posiadajcubezpieczenie OC z tytuu prowadzenia dziaalnoci gospodarczej niemusimy si martwi, e podobny przypadek, ktrego skutki mog by czasembardzo dotkliwe i nadszarpn sytuacj finansow naszej firmy.Ubezpieczenie odpowiedzialnoci cywilnej pracodawcy jestubezpieczeniem niezalenym w stosunku do ubezpieczeniaodpowiedzialnoci cywilnej z tytuu prowadzenia dziaalnocigospodarczej. Kady pracodawca jest odpowiedzialny wzgldem swoichpracownikw. Dotyczy to take wypadkw przy pracy. Przedmiotemubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej pracodawcy jestodpowiedzialno cywilna pracodawcy za szkody osobowe, bdcenastpstwem wypadku przy pracy.Kady pracownik moe wystpi z daniem zadouczynienia za wypadek przypracy bezporednio do pracodawcy. Wykupione ubezpieczenieodpowiedzialnoci cywilnej z tytuu prowadzenia dziaalnoci niezabezpiecza pracodawcy przed roszczeniami pracownikw. Wszystkichszkd nie pokrywa te ubezpieczenie nastpstw nieszczliwych wypadkw.Najlepszym rozwizaniem w tej sytuacji jest ubezpieczenie OCpracodawcy, na mocy, ktrego to zakad ubezpiecze a nie pracodawcapokrywa szkod.Odpowiedzialno cywilna za produkt, tzw. OC produktu jest toodpowiedzialno producenta za wprowadzenie do obrotu wadliwegoproduktu. Dotyczy to zarwno szkd majtkowych, jak i osobowych. Jeeliwykupimy ubezpieczenie OC produktu, ubezpieczyciel bdzie pokrywakoszty zwizane z koniecznoci naprawienia szkody wyrzdzonej przezwadliwie wykonan przez nasze przedsibiorstwo usug lub produkt.Wyobramy sobie, e wieo wstawione przez nasz firm okna zaczynajprzecieka. Jeeli okae si, e przeciek jest wynikiem nieszczelnocimidzy ram a szyb - odpowiedzialny jest producent okien. Jeelinatomiast przyczyn jest nieprawidowe osadzenie okien to nasza firmabdzie musiaa pokry koszty wymiany bd naprawy. Istnieje wieleprzykadw, kiedy OC produktu chroni przedsibiorc, szczeglnie, jeeliwemiemy pod uwag szkody na osobie, ktre mog by bardzo kosztowne.Kto moe na przykad w niefortunny sposb uy przedmiotu i doznaszkody. Jeeli producent nie zamieci w instrukcji obsugiodpowiednich rodkw ostronoci, poszkodowany teoretycznie moe prbowapozywa go z tytuu odpowiedzialnoci cywilnej za produkt.