Asist Sp. z o.o.

Kontakt email, www
Ul. Poznańska 23
83-200 Starogard Gdański , woj. Pomorskie

Warta

Ubezpieczenie szyb

Aviva

Benefia

Ubezpieczenia

Specjalizacje:

  • Warta
  • Ubezpieczenie szyb
  • Aviva
  • Benefia
  • Ubezpieczenia

O nas

Asist Sp. z o.o. oferuje wspprac ze specjalnie wybranymi, wiodcymitowarzystwami ubezpieczeniowymi, ktrych dobr gwarantuje zarwno Twjsukces, jak i moliwo sprostania wymaganiom kadego klienta.Wybierajc towarzystwo do wsppracy staramy si, aby jego oferta byaunikalna w skali rynku i gwarantowaa sukces naszym Agentom.EuropAssistanceEurop Assistance Polska istnieje w Polsce od 1996 roku. Jest czcimidzynarodowej Grupy Europ Assistance Holding z siedzib w Paryubdcej pionierem usug typu assistance, nioscej pomoc w 208 krajach.»zobacz wicejAXADIRECTAXA DIRECT rozpocza dziaalno w Polsce w listopadzie 2006 roku,oferujc ubezpieczenia komunikacyjne dla wacicieli samochodw. AXADIRECT oferuje pen gam ubezpiecze komunikacyjnych. Grupie AXA wPolsce zaufao do tej pory ponad 1 mln Klientw.» zobacz wicejLink4Towarzystwo Ubezpiecze SALink4 Towarzystwo Ubezpiecze SA dziaa na polskim rynku od stycznia2003 roku. Link4 byo pierwsz firm ubezpieczeniow w Polsce, oferujcubezpieczenia komunikacyjne typu direct, czyli poprzez Internet itelefon. Oferta Link4 to poza ubezpieczeniami komunikacyjnymi takeubezpieczenia mieszka i podry.»zobacz wicejLiberty DirectLiberty Direct to marka naleca do amerykaskiej grupyubezpieczeniowej Liberty Mutual Insurance, pod ktr oferowane subezpieczenia komunikacyjne, w tym OC, AC, NNW, Assistance,ubezpieczenie szyb oraz ubezpieczenia mieszkaniowe. Kluczowymzaoeniem Liberty Direct jest oferowanie ubezpiecze komunikacyjnychw dobrej cenie oraz najwyszej jakoci obsugi Klienta, zwaszcza wzakresie likwidacji szkd.» zobacz wicejMojeTowarzystwo Ubezpiecze SAMTU Moje Towarzystwo Ubezpiecze S.A. to towarzystwo nalece do GrupyErgo Hestia. Misj MTU jest rozpowszechnianie prostych i tanichproduktw ochrony ubezpieczeniowej. MTU oferuje ubezpieczeniakomunikacyjne OC i AC wraz z pakietem dodatkowych ryzyk,ubezpieczenia majtkowe oraz rolne. Najwikszy udzia w portfelustanowi ubezpieczenia OC.»zobacz wicejProamaProama jest jedn z najmodszych i najszybciej rozwijajcych si firmubezpieczeniowych w Polsce. Firma wyrnia si na rynku, proponujcklientom Osobistego Doradc oraz znik bonus-malus w wysokoci 70% dlabezpiecznych i bezszkodowych kierowcw. Proama oferuje ubezpieczeniaOC i AC, obudowane w wachlarz produktw dodatkowych, takich jak:Super Assistance, NNW Komunikacyjne, NNW Domowe, Ochrona Prawna,czy Ubezpieczenie od Utraty Pracy.» zobacz wicejAvivaTowarzystwo Ubezpiecze Oglnych SAAviva - to globalna marka finansowa, pita co do wielkoci grupaubezpieczeniowa na wiecie. Wsppracujc z Asist masz moliwo sprzedayubezpiecze komunikacyjnych, majtkowych i na ycie oferowanych przezAviva. Produkty Aviva, z racji swej moduowej budowy speni wymaganiaklientw oczekujcych produktu prostego, jak i najbardziejrozbudowanego i bogatego.»zobacz wicejBenefia Towarzystwo Ubezpiecze SABenefia TU SA dziaa na polskim rynku ubezpieczeniowym od 1999 roku.Oferta Towarzystwa obejmuje szerok gam ubezpiecze komunikacyjnych imajtkowych. Ubezpieczenia komunikacyjne oferowane przez Benefiasprzedawane s w ramach rnego rodzaju programw ubezpieczeniowychdostosowanych do potrzeb klientw indywidualnych jak iprzedsibiorcw.» zobacz wicejYou Can DriveYou Can Drive to marka naleca do Grupy Ergo Hestia, wiodcej grupyubezpieczeniowej w Polsce. Marka YCD zostaa stworzona z myl omodych ludziach. Oferta skierowana jest przede wszystkim do osbponiej 30 roku ycia, posiadajcych prawo jazdy od co najmniej dwchlat, czsto cenowo dyskryminowanych przez inne towarzystwaubezpieczeniowe.» zobacz wicejTUiRWARTA SATowarzystwo Ubezpiecze i Reasekuracji WARTA powstao w 1920 roku.Domen dziaalnoci firmy s ubezpieczenia majtkowe i osobowe. OfertaWARTY kierowana jest do bardzo szerokiej grupy klientwindywidualnych i korporacyjnych. Klientom indywidualnym Towarzystwooferuje m.in. ubezpieczenia komunikacyjne, majtkowe,osobowo-turystyczne i odpowiedzialnoci cywilnej.»zobacz wicejSTUErgo Hestia SAErgo Hestia jest polsk grup towarzystw ubezpieczeniowych, ktraistnieje od 1991 roku. Grupa posiada sie ponad 3700 doradcwubezpieczeniowych, ktrzy dziaaj na terenie caego kraju, ponad 600punktw obsugi klienta, a take 60 punktw sprzeday. Hestia moepochwali si drugim miejscem w Polsce pod wzgldem wysokoci zebranejskadki ubezpieczeniowej brutto.» zobacz wicejGothaer Towarzystwo Ubezpiecze S.A.Gothaer Towarzystwo Ubezpiecze SA to firma, ktra powstaa zprzeksztacenia Polskiego Towarzystwa Ubezpiecze - obecnego napolskim rynku od ponad 20 lat. Naley do Grupy Gothaer - jednego znajwikszych i najstarszych ubezpieczycieli w Niemczech.» zobacz wicejAviva Towarzystwo Ubezpiecze na ycie S.A.Aviva Towarzystwo Ubezpiecze na ycie SA dziaa od 1992 roku i jestjednym z pionierw rynku indywidualnych ubezpiecze na ycie w Polsce.Aviva posiada szerok ofert ubezpiecze na ycie. Polisy wzbogacone so programy inwestycyjne dostosowane do indywidualnych potrzebklientw.» zobacz wicejPolisa-ycie Towarzystwo Ubezpiecze S.A.Towarzystwo Ubezpiecze na ycie Polisa-ycie SA dziaa od 18 lat,oferuje indywidualne i grupowe ubezpieczenia na ycie. Nowatorskiepodejcie do tworzenia produktw zapewniajcych przyszo ibezpieczestwo swoich klientw wyrnia to towarzystwo na polskimrynku.» zobacz wicejNordea Polska Towarzystwo Ubezpiecze na ycie S.A.Nordea Polska Towarzystwo Ubezpiecze na ycie SA istnieje na polskimrynku od 1994 roku. Jest wiodcym oferentem ubezpieczeniowychfunduszy kapitaowych w Polsce. Nordea posiada due dowiadczenie wzarzdzaniu ubezpieczeniowymi funduszami kapitaowymi. Cechuje j takejeden z najwyszych kapitaw zakadowych na rynku ubezpiecze na ycie.» zobacz wicejBenefia Towarzystwo Ubezpiecze na ycie S.A.Benefia Towarzystwo Ubezpiecze na ycie SA Vienna Insurance Group(dawna nazwa Royal Polska Towarzystwo Ubezpiecze na ycie SA)specjalizuje si w indywidualnych ubezpieczeniach na ycie orazBankassurance. Stawia sobie za cel oferowanie swoim Klientomnajwyszej jakoci produktw i usug ubezpieczeniowych.» zobacz wicej