Doradca Ubezpieczeniowo - Finansowy AVIVA we Wrocławiu

Kontakt email, www
KNUiFE nr 7027
50-072 Wrocław , woj. Dolnośląskie

Ubezpieczenie mieszkania lub domu

Ubezpieczenie na życie

Aviva

Ubezpieczenia

Specjalizacje:

  • Ubezpieczenie mieszkania lub domu
  • Ubezpieczenie na życie
  • Aviva
  • Ubezpieczenia

O nas

Ubezpieczenia dla firm Aviva to elastyczne rozwiązania dlaprzedsiębiorstw niezależnie od ich wielkości i profiludziałalności.Ubezpieczenia grupowe pracownikówIstotą grupowych ubezpieczeń na życie jest objęcie ochroną grupyludzi w pewien sposób ze sobą związanych (np. pracowników jednegozakładu pracy) poprzez zawarcie jednej umowy ubezpieczenia. Dziękitemu możliwe jest obniżenie kosztów, zarówno ochronyubezpieczeniowej (poprzez rozproszenie ryzyka na większą liczbęosób), jak również kosztów zawarcia i późniejszej obsługi umowy.Bardzo często umowy ubezpieczenia grupowego pełnią równieżdodatkową funkcję oszczędnościowo-inwestycyjną. Dziękitakiej umowie osoby ubezpieczone mają w ramach jednego produktufinansowego nie tylko zapewnioną ochronę ubezpieczeniową, alerównież gromadzą i pomnażają kapitał, który w przyszłości możeposłużyć inansowaniu dodatkowych świadczeń emerytalnych. >> Ubezpieczenia grupowepracowników.Ubezpieczenia wspólników - „krzyżowe polisy nażycie”Ubezpieczenia wspólników spółek cywilnych, jak i spółek prawahandlowego (np. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjna,komandytowa, jawna). Jest to ubezpieczenie zawierane w formie tzw.„krzyżowej polisy na życie”, które ma na celu zapewnienie płynnościfinansowej spółki w razie śmierci jednego z jej wspólników.>>Ubezpieczenia wspólnikówUbezpieczenia Małych i Średnich PrzedsiębiorstwKompleksowa oferta ubezpieczeniowa skierowana do prowadzących małei średnie firmy. >>  Ubezpieczenia małych iśrednich firmUbezpieczenia majątku firmy - Ochronaobejmuje mienie służące do prowadzenia działalności gospodarczej –m.in. budynki, środki obrotowe, maszyny, urządzenia.