mBroker Net Sp. z o.o.

Kontakt email, www
ul. Wilanowska 50
60-688 Poznań , woj. Wielkopolskie

Ubezpieczenia

Specjalizacje:

  • Ubezpieczenia

O nas

O nasmBroker NET to broker ubezpieczeniowy ukierunkowany nakompleksową obsługę podmiotów gospodarczych oraz instytucjipublicznych.Właściciele spółki mBroker NET biorą czynny udział w jejbieżącej działalności, sprawując tym samym bezpośredni nadzórwłaścicielski.Nasze relacje biznesowe opieramy na wzajemnym zaufaniu iprzejrzystości metod działania. Dzięki temu mBroker NET rozwija siędynamicznie, głównie za sprawą zadowolonych z usług klientów,którzy polecają nas swoim partnerom biznesowym.Elastyczne podejście do indywidualnych potrzeb klientów orazposiadana wiedza i umiejętności, umożliwiają nam tworzenie nowychrozwiązań, które gwarantują najwyższą jakość ochronyubezpieczeniowej przy zachowaniu poziomu kosztów na akceptowalnympoziomie.Posiadamy autorski program do obsługi firmy brokerskiej, któryumożliwia elastyczne dostosowywanie każdego modułu bazy danych doindywidualnych potrzeb naszych klientów - widok modułu szkódponiżej. Nasz program posiada wbudowany moduł CRM,który wspomaga procesy biznesowe na  każdym etapieświadczonych przez naszą firmę usług.Ponadto moduł - rejestr polis i szkód, umożliwia kontrolęterminowości istotnych działań.Dzięki zastosowaniu nowatorskiego modelu bazy danych, pomimokilkudziesięciu tysięcy rekordów oraz kilkunastu gigabajtów plików,dostęp do danych możliwy jest w czasie jednej sekundy.Prof. dr hab. inż. Władysław Mantura -Przewodniczący Rady NadzorczejProfesor nauk ekonomicznych, absolwent PolitechnikiPoznańskiej. W latach 1990-1996 prodziekan Wydziału Budowy Maszyn,obecnie Kierownik Katedry Marketingu i Sterowania Ekonomicznego naWydziale Inżynierii Zarządzania. W latach 1996-2001 członek SenatuPolitechniki Poznańskiej. Jest autorem i współautorem kilkucieszących się dużym powodzeniem podręczników z zakresu marketingu,rachunkowości zarządczej oraz kwalitologii - łączny dorobeknaukowy, publikacyjny i wdrożeniowy obejmuje ponad 100opracowań.Michał Mantura – PrezesZarząduBroker ubezpieczeniowy z wieloletnimdoświadczeniem, absolwent specjalności: Ubezpieczenia GospodarczeUniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Doświadczenie zawodowezdobywał pracując w międzynarodowych firmach brokerskich: FDGPolska oraz Aon Polska (przez ponad pięć lat dyrektor poznańskiegooddziału). Pracował także w polskiej firmie brokerskiej mBroker wktórej przez dwa lata pełnił funkcje dyrektora ds. rozwoju siecisprzedaży oraz pełnomocnika zarządu. Uczestnik i organizatorszeregu specjalistycznych szkoleń z zakresu ubezpieczeń, likwidacjiszkód, prawa ubezpieczeniowego oraz technik negocjacji. Współautorartykułów prasowych o tematyce ubezpieczeniowej.